Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Như Xuân, Quảng Xương | Tháng Bảy 18, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Ngày 18-7, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đã đến thăm, tặng quà các đối tượng chính sách tại 2 huyện Như Xuân và Quảng Xương. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Như Xuân, Quảng Xương

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà thương binh Đoàn Văn Cương ở thị trấn Yên Cát (Như Xuân)…


Tại huyện Như Xuân, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các thành viên trong đoàn đến thămi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hạc ở xã Tân Bình; thương binh Đoàn Văn Cương ở thị trấn Yên Cát và thương binh Phùng Đình Quang, ở xã Bình Lương. Tại huyện Quảng Xương, đoàn đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Vạn ở xã Quảng Chính; thương binh Nguyễn Văn Tuế, ở xã Quảng Chính và thương binh Lê Thế Khánh, ở xã Quảng Khê. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Như Xuân, Quảng Xương

… tặng quà thương binh Nguyễn Văn Tuế, ở xã Quảng Chính (Quảng Xương)

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Như Xuân, Quảng Xương

 … và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Vạn ở xã Quảng Chính (Quảng Xương).

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh về sự hy sinh, đóng góp to lớn của các liệt sĩ, các thương binh cho độc lập, tự do của dân tộc. Đồng chí ân cần thăm hỏi sức khỏe và đời sống của các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các thương binh; đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng mẫu mực, tích cực động viên con, cháu tham gia lao động, sản xuất, học tập và công tác tốt. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất cũng như tinh thần cho các đối tượng chính sách, đặc biệt là những trường hợp gia đình chính sách khó khăn để bù đắp lại phần nào những mất mát, hy sinh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

 

Phan Nga
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Ngày 18-7, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đã đến thăm, tặng quà các đối tượng chính sách tại 2 huyện Như Xuân và Quảng Xương. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Như Xuân, Quảng Xương

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà thương binh Đoàn Văn Cương ở thị trấn Yên Cát (Như Xuân)…


Tại huyện Như Xuân, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các thành viên trong đoàn đến thămi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hạc ở xã Tân Bình; thương binh Đoàn Văn Cương ở thị trấn Yên Cát và thương binh Phùng Đình Quang, ở xã Bình Lương. Tại huyện Quảng Xương, đoàn đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Vạn ở xã Quảng Chính; thương binh Nguyễn Văn Tuế, ở xã Quảng Chính và thương binh Lê Thế Khánh, ở xã Quảng Khê. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Như Xuân, Quảng Xương

… tặng quà thương binh Nguyễn Văn Tuế, ở xã Quảng Chính (Quảng Xương)

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Như Xuân, Quảng Xương

 … và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Vạn ở xã Quảng Chính (Quảng Xương).

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh về sự hy sinh, đóng góp to lớn của các liệt sĩ, các thương binh cho độc lập, tự do của dân tộc. Đồng chí ân cần thăm hỏi sức khỏe và đời sống của các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các thương binh; đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng mẫu mực, tích cực động viên con, cháu tham gia lao động, sản xuất, học tập và công tác tốt. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất cũng như tinh thần cho các đối tượng chính sách, đặc biệt là những trường hợp gia đình chính sách khó khăn để bù đắp lại phần nào những mất mát, hy sinh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

 

Phan Nga
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên