Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng làm việc với Hội Nông dân tỉnh. | Tháng Chín 19, 2017

(Chính trị) - Sáng ngày 30/8/2017, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với BCH Hội Nông dân tỉnh về tình hình hoạt động của Hội và ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Hoàng Văn Lưu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh và các đơn vị liên quan.

Hiện nay Hội Nông dân tỉnh có 629/635 Hội xã, phường, thị trấn với 5.770 chi hội, tổng số hội viên là 531.860 người, đạt tỷ lệ 94,2% so với hộ nông nghiệp trong toàn tỉnh. Trong những năm qua, Hội nông dân tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ hội viên, nắm bắt các tâm tư nguyện vọng chính đáng của nông dân; những vấn đề nổi cộm trong cộng đồng dân cư phản ánh lên các cấp ủy Đảng, chính quyền đều được giải quyết tốt, góp phần tích cực nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin cho cán bộ, hội viên về các chủ trương, chính sách của Nhà nước và các cơ chế, chính sách của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng làm việc với Hội Nông dân tỉnh.
Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Hoàng Văn Lưu phát biểu tại Hội nghị.

Hội Nông dân tỉnh đã làm tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ hội viên. Cụ thể các huyện, thị, thành và cơ sở hội đã phối hợp chặt chẽ với hệ thống khuyến nông, khuyến lâm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 340.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân, tổ chức gần 240 cuộc hội thảo đầu bờ cho hơn 14.500 lượt người tham gia, trực tiếp và phối hợp tổ chức dạy nghề cho hơn 6.000 hội viên nông dân, tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 3.000 hội viên… Các hoạt động dịch vụ, tư vấn và tập huấn về khoa học kỹ thuật… đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đồng thời tác động tích cực vào chương trình giảm nghèo của tỉnh.

Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh thực hiện có hiệu quả 3 phong trào thi đua lớn do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới và phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoàng Văn Lưu đã nêu thêm một số khó khăn còn tồn tại của hoạt động hội và một số đề xuất kiến nghị với UBND tỉnh nhằm giải quyết cho Hội Nông dân tỉnh; trong đó chủ yếu tập trung giải quyết các vấn đề về cơ chế, chính sách và tăng hỗ trợ ngân sách cho hoạt động Hội, góp phần nâng cao hơn nữa đời sống người nông dân trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng làm việc với Hội Nông dân tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đánh giá cao công tác hoạt động của Hội Nông dân tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, hoạt động của Hội Nông dân tỉnh trong việc nâng cao đời sống người nông dân là rất đáng kể; tuy nhiên vẫn còn hạn chế và chưa phát huy hết vai trò, sức mạnh của Hội. Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh phải tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động nông dân vươn lên làm giàu và thoát nghèo có hiệu quả hơn.

Quan tâm công tác xây dựng hội vững mạnh và phát triển hội viên; trong đó ngoài phát triển về số lượng hội viên phải chú trọng tới chất lượng hội viên. Phấn đấu đưa Hội Nông dân trở thành tiếng nói chủ lực của nông dân cơ sở.

Về các phong trào do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động, Hội Nông dân tỉnh phải xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể đến từng hộ gia đình; tổ chức phân loại thành từng nhóm hộ nông dân để có chính sách khuyến khích, giúp đỡ các nhóm hộ nông dân phát triển thoát nghèo và đi lên làm giàu bền vững.

Đối với các hoạt động của tổ chức Hội, đồng chí nhấn mạnh, Hội Nông dân tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tư vấn, dịch vụ, dạy nghề và hỗ trợ nông dân; khuyến khích phát triển sản xuất và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xem xét và đưa ra các giải pháp hỗ trợ người nông dân có trọng tâm, trọng điểm. Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh cần tích cực tham gia các hoạt động phản biện xã hội và quản lý nhà nước để phát huy tốt hơn nữa vai trò bảo vệ quyền lợi người nông dân.

Về các kiến nghị của Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng ghi nhận và đồng thuận về mặt chủ trương; đồng chí giao các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu cụ thể từng kiến nghị đề xuất và báo cáo về UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng làm việc với Hội Nông dân tỉnh.
Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Hội nông dân tỉnh.

Kết thúc Hội nghị, thay mặt UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng và Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoàng Văn Lưu đã ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi để mỗi bên hoàn thành chức năng, nhiệm vụ và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, công tác.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Chính trị) - Sáng ngày 30/8/2017, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với BCH Hội Nông dân tỉnh về tình hình hoạt động của Hội và ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Hoàng Văn Lưu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh và các đơn vị liên quan.

Hiện nay Hội Nông dân tỉnh có 629/635 Hội xã, phường, thị trấn với 5.770 chi hội, tổng số hội viên là 531.860 người, đạt tỷ lệ 94,2% so với hộ nông nghiệp trong toàn tỉnh. Trong những năm qua, Hội nông dân tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ hội viên, nắm bắt các tâm tư nguyện vọng chính đáng của nông dân; những vấn đề nổi cộm trong cộng đồng dân cư phản ánh lên các cấp ủy Đảng, chính quyền đều được giải quyết tốt, góp phần tích cực nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin cho cán bộ, hội viên về các chủ trương, chính sách của Nhà nước và các cơ chế, chính sách của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng làm việc với Hội Nông dân tỉnh.
Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Hoàng Văn Lưu phát biểu tại Hội nghị.

Hội Nông dân tỉnh đã làm tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ hội viên. Cụ thể các huyện, thị, thành và cơ sở hội đã phối hợp chặt chẽ với hệ thống khuyến nông, khuyến lâm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 340.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân, tổ chức gần 240 cuộc hội thảo đầu bờ cho hơn 14.500 lượt người tham gia, trực tiếp và phối hợp tổ chức dạy nghề cho hơn 6.000 hội viên nông dân, tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 3.000 hội viên… Các hoạt động dịch vụ, tư vấn và tập huấn về khoa học kỹ thuật… đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đồng thời tác động tích cực vào chương trình giảm nghèo của tỉnh.

Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh thực hiện có hiệu quả 3 phong trào thi đua lớn do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới và phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoàng Văn Lưu đã nêu thêm một số khó khăn còn tồn tại của hoạt động hội và một số đề xuất kiến nghị với UBND tỉnh nhằm giải quyết cho Hội Nông dân tỉnh; trong đó chủ yếu tập trung giải quyết các vấn đề về cơ chế, chính sách và tăng hỗ trợ ngân sách cho hoạt động Hội, góp phần nâng cao hơn nữa đời sống người nông dân trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng làm việc với Hội Nông dân tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đánh giá cao công tác hoạt động của Hội Nông dân tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, hoạt động của Hội Nông dân tỉnh trong việc nâng cao đời sống người nông dân là rất đáng kể; tuy nhiên vẫn còn hạn chế và chưa phát huy hết vai trò, sức mạnh của Hội. Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh phải tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động nông dân vươn lên làm giàu và thoát nghèo có hiệu quả hơn.

Quan tâm công tác xây dựng hội vững mạnh và phát triển hội viên; trong đó ngoài phát triển về số lượng hội viên phải chú trọng tới chất lượng hội viên. Phấn đấu đưa Hội Nông dân trở thành tiếng nói chủ lực của nông dân cơ sở.

Về các phong trào do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động, Hội Nông dân tỉnh phải xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể đến từng hộ gia đình; tổ chức phân loại thành từng nhóm hộ nông dân để có chính sách khuyến khích, giúp đỡ các nhóm hộ nông dân phát triển thoát nghèo và đi lên làm giàu bền vững.

Đối với các hoạt động của tổ chức Hội, đồng chí nhấn mạnh, Hội Nông dân tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tư vấn, dịch vụ, dạy nghề và hỗ trợ nông dân; khuyến khích phát triển sản xuất và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xem xét và đưa ra các giải pháp hỗ trợ người nông dân có trọng tâm, trọng điểm. Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh cần tích cực tham gia các hoạt động phản biện xã hội và quản lý nhà nước để phát huy tốt hơn nữa vai trò bảo vệ quyền lợi người nông dân.

Về các kiến nghị của Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng ghi nhận và đồng thuận về mặt chủ trương; đồng chí giao các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu cụ thể từng kiến nghị đề xuất và báo cáo về UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng làm việc với Hội Nông dân tỉnh.
Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Hội nông dân tỉnh.

Kết thúc Hội nghị, thay mặt UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng và Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoàng Văn Lưu đã ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi để mỗi bên hoàn thành chức năng, nhiệm vụ và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, công tác.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên