Chủ tịch huyện phải kiểm điểm vì… không xin lỗi dân | Tháng Chín 23, 2017

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Chủ tịch UBND huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) vừa bị UBND tỉnh kiểm điểm vì để xảy ra tình trạng hàng trăm hồ sơ của dân giải quyết quá hạn nhưng các cơ quan, đơn vị của huyện này không tiến hành xin lỗi dân.

Vừa qua, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 7199 gửi các Sở, ngành, địa phương của tỉnh về kết quả việc xin lỗi bằng văn bản đối với người dân khi giải quyết quá hạn thủ tục hành chính.

Chủ tịch huyện phải kiểm điểm vì… không xin lỗi dân
Người dân tới UBND TP. Buôn Ma Thuột giải quyết thủ tục hành chính

Theo UBND tỉnh, trong tháng 8/2017, trên địa bàn tỉnh có hơn 277 hồ sơ giải quyết quá hạn. Trong đó, 112 hồ sơ quá hạn được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện xin lỗi người dân bằng văn bản.

Có 25/27 đơn vị Sở, ban, ngành và 13/15 đơn vị UBND huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 18 ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh (Chỉ thị về việc thực hiện nghiêm quy định xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết quá hạn thủ tục hành chính) về Sở Nội vụ.

Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Ngọc Nghị phê bình Giám đốc Sở Y tế, Sở Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin chưa thực hiện nghiêm túc việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 18 trong tháng 8/2017 theo quy định.

Riêng đối với huyện Krông Năng, từ đầu năm đến nay có 360 hồ sơ giải quyết quá hạn. Tuy nhiên, các cơ quan, đơn vị của huyện không thực hiện việc xin lỗi người dân bằng văn bản theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Krông Năng nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện quy định xin lỗi bằng văn bản. Đồng thời, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, tổ chức quán triệt, chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân và kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và sớm báo cáo lại cho UBND tỉnh.

Thúy Diễm

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Chủ tịch UBND huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) vừa bị UBND tỉnh kiểm điểm vì để xảy ra tình trạng hàng trăm hồ sơ của dân giải quyết quá hạn nhưng các cơ quan, đơn vị của huyện này không tiến hành xin lỗi dân.

Vừa qua, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 7199 gửi các Sở, ngành, địa phương của tỉnh về kết quả việc xin lỗi bằng văn bản đối với người dân khi giải quyết quá hạn thủ tục hành chính.

Chủ tịch huyện phải kiểm điểm vì… không xin lỗi dân
Người dân tới UBND TP. Buôn Ma Thuột giải quyết thủ tục hành chính

Theo UBND tỉnh, trong tháng 8/2017, trên địa bàn tỉnh có hơn 277 hồ sơ giải quyết quá hạn. Trong đó, 112 hồ sơ quá hạn được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện xin lỗi người dân bằng văn bản.

Có 25/27 đơn vị Sở, ban, ngành và 13/15 đơn vị UBND huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 18 ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh (Chỉ thị về việc thực hiện nghiêm quy định xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết quá hạn thủ tục hành chính) về Sở Nội vụ.

Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Ngọc Nghị phê bình Giám đốc Sở Y tế, Sở Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin chưa thực hiện nghiêm túc việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 18 trong tháng 8/2017 theo quy định.

Riêng đối với huyện Krông Năng, từ đầu năm đến nay có 360 hồ sơ giải quyết quá hạn. Tuy nhiên, các cơ quan, đơn vị của huyện không thực hiện việc xin lỗi người dân bằng văn bản theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Krông Năng nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện quy định xin lỗi bằng văn bản. Đồng thời, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, tổ chức quán triệt, chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân và kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và sớm báo cáo lại cho UBND tỉnh.

Thúy Diễm

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên