Chấn chỉnh việc thu, chi đầu năm học mới | Tháng Tám 5, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Để thực hiện đúng quy định các khoản thu, chi ngoài ngân sách năm học 2017 - 2018, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; hiệu trưởng các trường THPT, thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn tuyệt đối không được thu tiền đóng góp của phụ huynh học sinh để phục vụ chi thường xuyên mà ngân sách Nhà nước đã bố trí theo quy định như: Hỗ trợ hoạt động giáo dục, điện, nước sinh hoạt, khen thưởng, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, tiền bảo vệ trường...

Sở cũng yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục không được thu tiền làm vệ sinh lớp đối với học sinh các trường THCS và THPT, nhà trường phải tổ chức cho học sinh lao động để rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh và bảo vệ cơ sở vật chất trường, lớp học. Các đơn vị không được thu tiền, tổ chức may đồng phục và tiền sách, vở, đồ dùng học tập của học sinh. Việc thực hiện đồng phục, các nhà trường phải thống nhất với hội cha mẹ học sinh về mẫu, màu sắc để cha mẹ học sinh tự may và mua cho học sinh. Các tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục phổ thông tuyệt đối không được thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc giới thiệu, quảng bá, vận động mua, phát hành sách tham khảo tới học sinh hoặc cha mẹ học sinh dưới bất kỳ hình thức nào.

Về các khoản thu từ dạy thêm, học thêm, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh yêu cầu các nhà trường thực hiện nghiêm túc các thông tư, quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Thanh Hóa về mức thu và quản lý, sử dụng tiền dạy thêm, học thêm đối với THCS, THPT; mức thu học sinh THCS, THPT ở các trường THCS, THPT, phổ thông nhiều cấp học có tổ chức dạy thêm, học thêm trong trường. Theo đó, các trường chỉ được thu tối đa không quá 17.000đồng/buổi/học sinh đối với lớp dưới 30 học sinh; tối đa không quá 15.000đồng/buổi/học sinh đối với lớp từ 30 – 45 học sinh. Đối với các trường tiểu học đảm bảo đủ giáo viên, thực hiện chương trình dạy học 2 buổi/ngày theo quy định; các trường chưa đủ giáo viên dạy 2 buổi/ngày, căn cứ số lượng giáo viên và điều kiện thực tế, các nhà trường có thể tổ chức dạy tăng buổi. Các nhà trường không được thu tiền học sinh học 2 buổi/ngày và học sinh học tăng buổi.

.P.V
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Để thực hiện đúng quy định các khoản thu, chi ngoài ngân sách năm học 2017 - 2018, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; hiệu trưởng các trường THPT, thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn tuyệt đối không được thu tiền đóng góp của phụ huynh học sinh để phục vụ chi thường xuyên mà ngân sách Nhà nước đã bố trí theo quy định như: Hỗ trợ hoạt động giáo dục, điện, nước sinh hoạt, khen thưởng, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, tiền bảo vệ trường...

Sở cũng yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục không được thu tiền làm vệ sinh lớp đối với học sinh các trường THCS và THPT, nhà trường phải tổ chức cho học sinh lao động để rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh và bảo vệ cơ sở vật chất trường, lớp học. Các đơn vị không được thu tiền, tổ chức may đồng phục và tiền sách, vở, đồ dùng học tập của học sinh. Việc thực hiện đồng phục, các nhà trường phải thống nhất với hội cha mẹ học sinh về mẫu, màu sắc để cha mẹ học sinh tự may và mua cho học sinh. Các tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục phổ thông tuyệt đối không được thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc giới thiệu, quảng bá, vận động mua, phát hành sách tham khảo tới học sinh hoặc cha mẹ học sinh dưới bất kỳ hình thức nào.

Về các khoản thu từ dạy thêm, học thêm, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh yêu cầu các nhà trường thực hiện nghiêm túc các thông tư, quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Thanh Hóa về mức thu và quản lý, sử dụng tiền dạy thêm, học thêm đối với THCS, THPT; mức thu học sinh THCS, THPT ở các trường THCS, THPT, phổ thông nhiều cấp học có tổ chức dạy thêm, học thêm trong trường. Theo đó, các trường chỉ được thu tối đa không quá 17.000đồng/buổi/học sinh đối với lớp dưới 30 học sinh; tối đa không quá 15.000đồng/buổi/học sinh đối với lớp từ 30 – 45 học sinh. Đối với các trường tiểu học đảm bảo đủ giáo viên, thực hiện chương trình dạy học 2 buổi/ngày theo quy định; các trường chưa đủ giáo viên dạy 2 buổi/ngày, căn cứ số lượng giáo viên và điều kiện thực tế, các nhà trường có thể tổ chức dạy tăng buổi. Các nhà trường không được thu tiền học sinh học 2 buổi/ngày và học sinh học tăng buổi.

.P.V
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên