Chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp | Tháng Sáu 30, 2017

(Sự kiện) - (THO) - UBND tỉnh vừa có Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Giám đốc các sở, thủ trưởng ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật, tránh trùng lặp, chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Chỉ đạo các cuộc thanh tra, kiểm tra phải đúng kế hoạch đã được phê duyệt, nội dung thanh tra, kiểm tra phải giới hạn trong phạm vi quản lý nhà nước được giao. Chỉ ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng, sau thanh tra, kiểm tra phải có kết luận xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm và việc xử lý tổ chức, cá nhân liên quan.


Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh thực hiện các cuộc thanh tra theo đúng kế hoạch hàng năm, rút ngắn thời gian thanh tra tại doanh nghiệp; đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cấp huyện xử lý chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra, kiểm tra trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm và triển khai kế hoạch kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp. Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh rà soát, điều chỉnh, xử lý các trường hợp trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra của ngành; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh và các sở ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong vệc lập kế hoạch và xử lý chồng chéo, trùng lặp và tổ chức thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Xem toàn văn Chỉ thị tại đây.

BĐT (Nguồn: UBND tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - UBND tỉnh vừa có Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Giám đốc các sở, thủ trưởng ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật, tránh trùng lặp, chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Chỉ đạo các cuộc thanh tra, kiểm tra phải đúng kế hoạch đã được phê duyệt, nội dung thanh tra, kiểm tra phải giới hạn trong phạm vi quản lý nhà nước được giao. Chỉ ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng, sau thanh tra, kiểm tra phải có kết luận xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm và việc xử lý tổ chức, cá nhân liên quan.


Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh thực hiện các cuộc thanh tra theo đúng kế hoạch hàng năm, rút ngắn thời gian thanh tra tại doanh nghiệp; đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cấp huyện xử lý chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra, kiểm tra trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm và triển khai kế hoạch kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp. Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh rà soát, điều chỉnh, xử lý các trường hợp trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra của ngành; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh và các sở ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong vệc lập kế hoạch và xử lý chồng chéo, trùng lặp và tổ chức thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Xem toàn văn Chỉ thị tại đây.

BĐT (Nguồn: UBND tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên
Tags: ,