Home » Thanh hóa »

Danh nhân xứ Thanh

Vì sao nói Thanh Hóa là cái nôi của Vua Chúa Việt?

Người xưa có câu: “Vua xứ Thanh, thần xứ Nghệ”. Vùng Ái Châu, tức Thanh Hóa được xem là nơi...

Danh nhân LÊ TRẠC TÚ (THẾ KỶ XVI)

LÊ TRẠC TÚ (THẾ KỶ XVI) Người làng Thượng Cốc, huyện Lôi Dương, nay là vùng Cốc, huyện Triệu Sơn....

Danh nhân MINH HIỆU ( 1924 – 2000 )

MINH HIỆU (1924 – 2000) Trong những người cầm bút ở Thanh Hoá, trưởng thành với Cách mạng Tháng Tám...

Danh nhân THÔI HỮU (1919 – 1950)

THÔI  HỮU (1919 – 1950) Tên thật là Nguyễn Đắc Giới, quê ở Bút Sơn, Hoằng Hoá. Đỗ Thành chung,...

Danh nhân NGUYỄN ỐN (1914 – 1992)

26 - 06 - 2016

NGUYỄN ỐN (1914 – 1992) Trong giới tuồng chèo, người ta thường dùng tiếng Cả để chỉ vào những người...

Danh nhân LÊ TẤT ĐẮC (1906 – 2000)

26 - 06 - 2016

LÊ TẤT ĐẮC (1906 – 2000) Người xã Hoằng Phúc, huyện Hoằng Hoá, thuộc gia đình nhà nho. Tham gia...

Danh nhân LÊ MẠNH TRINH (1896 – 1983)

26 - 06 - 2016

LÊ MẠNH TRINH (1896 – 1983) Người xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hoá, học chữ Hán đỗ Tú tài (1916),  rồi...

Danh nhân ĐINH CHƯƠNG DƯƠNG (1885-1972)

26 - 06 - 2016

ĐINH CHƯƠNG DƯƠNG (1885-1972) Người xã Lộc Tiên (nay là Hải Lộc) huyện Hậu Lộc. Có học chữ Hán, sớm...

Danh nhân Mai Anh Tuấn (1816 – 1857)

26 - 06 - 2016

MAI ANH TUẤN (1816 – 1857) Người làng Thạch Giản, huyện Nga Sơn, đỗ Thám hoa (1843),  là vị Thám...

Danh nhân HÀ DUY PHIÊN (1791 – 1852)

26 - 06 - 2016

HÀ DUY PHIÊN (1791 – 1852)   Người xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hoá, đỗ Hương cống (1809), làm quan...

Danh nhân CAO ĐÌNH ĐỘ (1735 – 1810)

26 - 06 - 2016

CAO ĐÌNH ĐỘ (1735 – 1810)   Tài liệu cũ cho biết ông là người ở huyện Cẩm Thuỷ, theo...

Danh nhân HÀ TÔNG HUÂN (1697 – 1790)

26 - 06 - 2016

HÀ TÔNG HUÂN (1697 – 1790) Người làng Vàng, huyện Yên Định. Đỗ Bảng nhãn (1724) làm  quan cả hai...