Xã Thiệu Ngọc

An toàn đã trở lại ở núi đá Vạc – Thiệu Ngọc

Nếu hơn một năm trước đây, người dân sống gần khu vực núi Vạc, xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa...

Công nghiệp hóa hiện đại hóa trong nông nghiệp

Thực hiện chủ trương cơ giới hóa nông nghiệp của đảng và nhà nước. Ngày nay, trên quê hương Thiệu...