Cấp gần 2.000 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội | Tháng Chín 24, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Từ đầu năm đến nay Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với BHXH tỉnh cấp gần 2.000 thẻ BHYT miễn phí cho các đối tượng là trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nông - lâm - ngư nghiệp và diêm dân có mức sống trung bình, người dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn, người sống ở vùng đặc biệt khó khăn và người sống ở xã, huyện đảo... theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững...

Thời gian tới, bên cạnh việc đảm bảo chi trả đúng và kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng bảo trợ xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội, chính sách BHYT, ưu tiên người nghèo, người sống ở vùng núi, vùng hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, bảo đảm người dân gặp rủi ro được hỗ trợ kịp thời từ Nhà nước, tổ chức và cộng đồng. Bên cạnh đó, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia trợ giúp xã hội, góp phần bảo đảm công bằng, ổn định, hướng tới bảo đảm cấp thẻ BHYT cho 100% người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo và hộ cận nghèo.

 

.Trần Hằng
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Từ đầu năm đến nay Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với BHXH tỉnh cấp gần 2.000 thẻ BHYT miễn phí cho các đối tượng là trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nông - lâm - ngư nghiệp và diêm dân có mức sống trung bình, người dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn, người sống ở vùng đặc biệt khó khăn và người sống ở xã, huyện đảo... theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững...

Thời gian tới, bên cạnh việc đảm bảo chi trả đúng và kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng bảo trợ xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội, chính sách BHYT, ưu tiên người nghèo, người sống ở vùng núi, vùng hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, bảo đảm người dân gặp rủi ro được hỗ trợ kịp thời từ Nhà nước, tổ chức và cộng đồng. Bên cạnh đó, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia trợ giúp xã hội, góp phần bảo đảm công bằng, ổn định, hướng tới bảo đảm cấp thẻ BHYT cho 100% người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo và hộ cận nghèo.

 

.Trần Hằng
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên