Cảnh báo lũ trên sông Cầu Chày, sông Bưởi | Tháng Bảy 18, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2 khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, nhất là các huyện miền núi có mưa to. Lượng mưa khiến nước nguồn đổ về ngày càng lớn, gây nguy cơ lũ trên các dòng sông, nhất là sông Bưởi và sông Cầu Chày.

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, do ảnh hưởng hoàn lưu phía Bắc và Đông Bắc của vùng thấp do bão số 2 đẩy lên và gió Đông Nam phát triển mạnh, từ ngày 18 đến các ngày 21, 22 – 7, khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa, nhiều nơi mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa hàng ngày từ 20 đến 50 mm, vùng núi có nơi từ 40 đến 70 mm. Mưa to xảy ra chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Mực nước hạ lưu sông Lèn, sông Mã, sông Bưởi và sông Cầu Chày tiếp tục lên trong những ngày tới.

Trong ngày 19 – 7, dự báo đỉnh lũ trên sông Bưởi tại Kim Tân có khả năng ở mức 10,40 m, cao hơn báo động I là 0.4 m; trên sông Cầu Chày tại Xuân Vinh, mực nước dự báo lên 8,3 m, cao hơn báo động I là 0,3 m.

Để các địa phương và nhân dân vùng ven sông, nhất là sông Cầu Chày và sông Bưởi chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh lũ, chiều 18 – 7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ra thông báo số 99, yêu cầu các địa phương nghiêm túc thực hiện các công việc sau:

Triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động.

Rà soát, kiểm tra và có phương án xử lý bảo đảm an toàn cho các đoạn đê xung yếu, cống dưới đê trên địa bàn.

Thông báo cho nhân dân sống vùng ngoại đê biết để chủ động sơ tán khi mực nước dâng cao.

 Tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy về Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Lê Đồng
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2 khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, nhất là các huyện miền núi có mưa to. Lượng mưa khiến nước nguồn đổ về ngày càng lớn, gây nguy cơ lũ trên các dòng sông, nhất là sông Bưởi và sông Cầu Chày.

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, do ảnh hưởng hoàn lưu phía Bắc và Đông Bắc của vùng thấp do bão số 2 đẩy lên và gió Đông Nam phát triển mạnh, từ ngày 18 đến các ngày 21, 22 – 7, khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa, nhiều nơi mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa hàng ngày từ 20 đến 50 mm, vùng núi có nơi từ 40 đến 70 mm. Mưa to xảy ra chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Mực nước hạ lưu sông Lèn, sông Mã, sông Bưởi và sông Cầu Chày tiếp tục lên trong những ngày tới.

Trong ngày 19 – 7, dự báo đỉnh lũ trên sông Bưởi tại Kim Tân có khả năng ở mức 10,40 m, cao hơn báo động I là 0.4 m; trên sông Cầu Chày tại Xuân Vinh, mực nước dự báo lên 8,3 m, cao hơn báo động I là 0,3 m.

Để các địa phương và nhân dân vùng ven sông, nhất là sông Cầu Chày và sông Bưởi chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh lũ, chiều 18 – 7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ra thông báo số 99, yêu cầu các địa phương nghiêm túc thực hiện các công việc sau:

Triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động.

Rà soát, kiểm tra và có phương án xử lý bảo đảm an toàn cho các đoạn đê xung yếu, cống dưới đê trên địa bàn.

Thông báo cho nhân dân sống vùng ngoại đê biết để chủ động sơ tán khi mực nước dâng cao.

 Tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy về Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Lê Đồng
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên