Cần quan tâm hơn nữa đội ngũ cộng tác viên y tế ở thôn, bản | Tháng Bảy 30, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Hiện nay, ở 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đều có cộng tác viên (CTV) y tế thôn, bản. Đây là những hạt nhân quan trọng trong công chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng và công tác phòng, chống dịch bệnh. Không những vậy, số CTV này còn là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho những đợt cao điểm thực hiện các chiến dịch mục tiêu quốc gia về y tế, như: Tiêm chủng mở rộng, phòng chống HIV/AIDS, kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống các loại dịch bệnh...

Tuy nhiên, hiện công việc mà họ phải kiêm nhiệm nhiều, nhưng chế độ phụ cấp chưa tương xứng,  mỗi CTV chỉ được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Đây cũng là lý do nhiều CTV y tế thôn, bản không mặn mà với công việc, không ít người đã bỏ giữa chừng để làm những công việc khác cho thu nhập ổn định hơn. Bên cạnh đó, công tác quản lý số CTV này còn nhiều bất cập, như con người và công việc do trung tâm y tế huyện quản lý, nhưng chế độ lại do UBND xã chi trả, vì vậy ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý con người và hiệu quả công việc.

 

Để đội ngũ CTV y tế thôn, bản trên địa bàn huyện Ngọc Lặc ngày càng hoạt động có hiệu quả, Nhà nước nên tạo điều kiện cho đội ngũ này được tham gia các lớp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để cập nhật kiến thức mới về công tác phòng chống dịch bệnh, kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân tại cộng đồng. Bên cạnh đó, cần có chính sách tăng mức hỗ trợ, nhằm động viên, khuyến khích họ gắn bó hơn với công việc…

Hoàng Vĩnh Thắng
(Trung tâm Y tế huyện Ngọc Lặc)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Hiện nay, ở 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đều có cộng tác viên (CTV) y tế thôn, bản. Đây là những hạt nhân quan trọng trong công chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng và công tác phòng, chống dịch bệnh. Không những vậy, số CTV này còn là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho những đợt cao điểm thực hiện các chiến dịch mục tiêu quốc gia về y tế, như: Tiêm chủng mở rộng, phòng chống HIV/AIDS, kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống các loại dịch bệnh...

Tuy nhiên, hiện công việc mà họ phải kiêm nhiệm nhiều, nhưng chế độ phụ cấp chưa tương xứng,  mỗi CTV chỉ được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Đây cũng là lý do nhiều CTV y tế thôn, bản không mặn mà với công việc, không ít người đã bỏ giữa chừng để làm những công việc khác cho thu nhập ổn định hơn. Bên cạnh đó, công tác quản lý số CTV này còn nhiều bất cập, như con người và công việc do trung tâm y tế huyện quản lý, nhưng chế độ lại do UBND xã chi trả, vì vậy ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý con người và hiệu quả công việc.

 

Để đội ngũ CTV y tế thôn, bản trên địa bàn huyện Ngọc Lặc ngày càng hoạt động có hiệu quả, Nhà nước nên tạo điều kiện cho đội ngũ này được tham gia các lớp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để cập nhật kiến thức mới về công tác phòng chống dịch bệnh, kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân tại cộng đồng. Bên cạnh đó, cần có chính sách tăng mức hỗ trợ, nhằm động viên, khuyến khích họ gắn bó hơn với công việc…

Hoàng Vĩnh Thắng
(Trung tâm Y tế huyện Ngọc Lặc)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên