Bộ trưởng Quốc phòng: Thu hồi đất sân golf phải đảm bảo lợi ích doanh nghiệp | Tháng Bảy 13, 2017

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Đại tướng Ngô Xuân Lịch – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – cho biết sẵn sàng thu hồi đất sân golf nếu Chính phủ yêu cầu mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. “Nhưng xin đề nghị việc thu hồi phải đúng pháp luật, theo quy hoạch của Chính phủ, phục vụ mục đích quốc phòng và phải tính đến lợi ích chính đáng của doanh nghiệp khi đầu tư vào đây”, Đại tướng Lịch nói.  >> Thủ tướng: Bộ Quốc phòng rà soát việc sử dụng đất sân golf Tân Sơn Nhất  >> Sân golf Tân Sơn Nhất: Doanh nghiệp hay quân đội đều phải trả đất khi cần

Tại cuộc làm việc với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn diễn ra ngày 12/7, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã đề cập vấn đề sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất mà dư luận rất quan tâm.

Bộ trưởng Quốc phòng: Thu hồi đất sân golf phải đảm bảo lợi ích doanh nghiệp
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết sẵn sàng thu hồi đất sân golf nhưng cũng phải tính đến lợi ích doanh nghiệp

Theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, ngay từ đầu năm Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo dừng toàn bộ các hoạt động xây dựng dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, biệt thự, căn hộ cho thuê… ở sân golf Tân Sơn Nhất. Bộ sẵn sàng thu hồi sân golf và bàn giao đất nếu Chính phủ có yêu cầu mở rộng sân bay.

“Nhưng xin đề nghị việc thu hồi phải đúng pháp luật, theo quy hoạch của Chính phủ, phục vụ mục đích quốc phòng và phải tính đến lợi ích chính đáng của doanh nghiệp khi đầu tư vào đây”, đại tướng Lịch nói.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thu hồi đất sân golf để mở rộng sân bay, phục vụ công cộng. Nếu đã thu hồi thì không được bất cứ doanh nghiệp nào đầu tư vào đây.

“Nếu thu hồi theo chỉ thị của Thủ tướng thì chúng tôi sẵn sàng. Còn nếu thu hồi rồi thì không cho doanh nghiệp khác vào. Nếu không xảy ra tình trạng thu ông này rồi cho ông khác làm đâm ra tiêu cực, kiện cáo”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng: Thu hồi đất sân golf phải đảm bảo lợi ích doanh nghiệp

Sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất (ảnh Phạm Nguyễn)

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng cho biết Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo cấm cho thuê bến bãi và đề nghị các đơn vị trong toàn quân thực hiện nghiêm vấn đề này.

“Nếu không để người dân ý kiến là không hay, làm ảnh hưởng đến uy tín, vị thế của quân đội”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nói.

Quốc Anh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Đại tướng Ngô Xuân Lịch – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – cho biết sẵn sàng thu hồi đất sân golf nếu Chính phủ yêu cầu mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. “Nhưng xin đề nghị việc thu hồi phải đúng pháp luật, theo quy hoạch của Chính phủ, phục vụ mục đích quốc phòng và phải tính đến lợi ích chính đáng của doanh nghiệp khi đầu tư vào đây”, Đại tướng Lịch nói.  >> Thủ tướng: Bộ Quốc phòng rà soát việc sử dụng đất sân golf Tân Sơn Nhất  >> Sân golf Tân Sơn Nhất: Doanh nghiệp hay quân đội đều phải trả đất khi cần

Tại cuộc làm việc với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn diễn ra ngày 12/7, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã đề cập vấn đề sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất mà dư luận rất quan tâm.

Bộ trưởng Quốc phòng: Thu hồi đất sân golf phải đảm bảo lợi ích doanh nghiệp
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết sẵn sàng thu hồi đất sân golf nhưng cũng phải tính đến lợi ích doanh nghiệp

Theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, ngay từ đầu năm Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo dừng toàn bộ các hoạt động xây dựng dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, biệt thự, căn hộ cho thuê… ở sân golf Tân Sơn Nhất. Bộ sẵn sàng thu hồi sân golf và bàn giao đất nếu Chính phủ có yêu cầu mở rộng sân bay.

“Nhưng xin đề nghị việc thu hồi phải đúng pháp luật, theo quy hoạch của Chính phủ, phục vụ mục đích quốc phòng và phải tính đến lợi ích chính đáng của doanh nghiệp khi đầu tư vào đây”, đại tướng Lịch nói.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thu hồi đất sân golf để mở rộng sân bay, phục vụ công cộng. Nếu đã thu hồi thì không được bất cứ doanh nghiệp nào đầu tư vào đây.

“Nếu thu hồi theo chỉ thị của Thủ tướng thì chúng tôi sẵn sàng. Còn nếu thu hồi rồi thì không cho doanh nghiệp khác vào. Nếu không xảy ra tình trạng thu ông này rồi cho ông khác làm đâm ra tiêu cực, kiện cáo”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng: Thu hồi đất sân golf phải đảm bảo lợi ích doanh nghiệp

Sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất (ảnh Phạm Nguyễn)

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng cho biết Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo cấm cho thuê bến bãi và đề nghị các đơn vị trong toàn quân thực hiện nghiêm vấn đề này.

“Nếu không để người dân ý kiến là không hay, làm ảnh hưởng đến uy tín, vị thế của quân đội”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nói.

Quốc Anh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên