Bình yên ở xã nông thôn mới Cẩm Vân | Tháng Bảy 18, 2017

(Chính trị) - (THO) - Về xã Cẩm Vân (Cẩm Thủy) hôm nay dễ cảm nhận được những đổi thay ở một xã nông thôn mới (NTM). Cùng với diện mạo khang trang, sự bình yên ở mỗi thôn, xóm còn được tạo nên bởi thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Anh Trương Công Hòa, chủ tịch UBND xã, cho biết: Đảng ủy, chính quyền xã xác định bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm. Vì vậy,  đảng ủy xã đã tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về đẩy mạnh  phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nhờ vậy, tình hình ANTT, an ninh nông thôn trên địa bàn được bảo đảm, góp phần vào việc hoàn thành chương trình xây dựng NTM của xã.

Nhằm bảo đảm ANTT trên địa bàn, vì sự bình yên cuộc sống cho nhân dân, hàng năm, Công an xã Cẩm Vân đã chủ động tham mưu cho đảng ủy, chính quyền xã kế hoạch giữ gìn ANTT trên phạm vi toàn xã. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Theo đó, Công an xã Cẩm Vân đã tăng cường công tác phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị, tổ chức tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về nâng cao ý thức, trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT ở các thôn, xóm gắn với việc duy trì các mô hình về ANTT. Nhờ vậy, nhiều mô hình giữ gìn ANTT trên địa bàn xã đã phát huy hiệu quả. Như mô hình khu dân cư không có tội phạm của MTTQ xã với việc vận động mọi người, mọi nhà làm nhiều việc tốt về ANTT, quản lý, giáo dục những người lầm lỗi; mô hình phòng chống bạo lực gia đình của hội phụ nữ được triển khai sâu rộng ở 14 thôn; mô hình đường tự quản ở mỗi thôn, xóm của hội cựu chiến binh xã…

Ngoài ra, để phát huy vai trò “mỗi người dân là một chiến sĩ công an”, công an xã đã vận động, thu hút được 100% hộ gia đình có thành viên tham gia các tổ ANTT và an ninh xã hội. Đặc biệt, ở 14 khu dân cư Công an xã Cẩm Vân đã xây dựng các hòm thư để nhân dân thuận tiện trọng việc trao đổi thông tin về ANTT, tố giác tội phạm về buôn bán, tàng trữ ma túy, các loại vũ khí, vật liệu nổ. Việc thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn ANTT, phòng chống tội phạm ở cơ sở đã góp phần làm giảm các vụ việc liên quan đến ANTT trên địa bàn. Nếu như từ năm 2012 trở về trước, bình quân mỗi năm trên địa bàn xã xảy ra khoảng 15 vụ việc liên quan đến ANTT, thì trong 6 tháng đầu năm 2017 chỉ xảy ra 3 vụ.

. Bài và ảnh: Thụy Châu
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Chính trị) - (THO) - Về xã Cẩm Vân (Cẩm Thủy) hôm nay dễ cảm nhận được những đổi thay ở một xã nông thôn mới (NTM). Cùng với diện mạo khang trang, sự bình yên ở mỗi thôn, xóm còn được tạo nên bởi thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Anh Trương Công Hòa, chủ tịch UBND xã, cho biết: Đảng ủy, chính quyền xã xác định bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm. Vì vậy,  đảng ủy xã đã tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về đẩy mạnh  phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nhờ vậy, tình hình ANTT, an ninh nông thôn trên địa bàn được bảo đảm, góp phần vào việc hoàn thành chương trình xây dựng NTM của xã.

Nhằm bảo đảm ANTT trên địa bàn, vì sự bình yên cuộc sống cho nhân dân, hàng năm, Công an xã Cẩm Vân đã chủ động tham mưu cho đảng ủy, chính quyền xã kế hoạch giữ gìn ANTT trên phạm vi toàn xã. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Theo đó, Công an xã Cẩm Vân đã tăng cường công tác phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị, tổ chức tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về nâng cao ý thức, trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT ở các thôn, xóm gắn với việc duy trì các mô hình về ANTT. Nhờ vậy, nhiều mô hình giữ gìn ANTT trên địa bàn xã đã phát huy hiệu quả. Như mô hình khu dân cư không có tội phạm của MTTQ xã với việc vận động mọi người, mọi nhà làm nhiều việc tốt về ANTT, quản lý, giáo dục những người lầm lỗi; mô hình phòng chống bạo lực gia đình của hội phụ nữ được triển khai sâu rộng ở 14 thôn; mô hình đường tự quản ở mỗi thôn, xóm của hội cựu chiến binh xã…

Ngoài ra, để phát huy vai trò “mỗi người dân là một chiến sĩ công an”, công an xã đã vận động, thu hút được 100% hộ gia đình có thành viên tham gia các tổ ANTT và an ninh xã hội. Đặc biệt, ở 14 khu dân cư Công an xã Cẩm Vân đã xây dựng các hòm thư để nhân dân thuận tiện trọng việc trao đổi thông tin về ANTT, tố giác tội phạm về buôn bán, tàng trữ ma túy, các loại vũ khí, vật liệu nổ. Việc thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn ANTT, phòng chống tội phạm ở cơ sở đã góp phần làm giảm các vụ việc liên quan đến ANTT trên địa bàn. Nếu như từ năm 2012 trở về trước, bình quân mỗi năm trên địa bàn xã xảy ra khoảng 15 vụ việc liên quan đến ANTT, thì trong 6 tháng đầu năm 2017 chỉ xảy ra 3 vụ.

. Bài và ảnh: Thụy Châu
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên
Tags: ,