Bến Tre bổ nhiệm hơn 50 cán bộ chưa đủ điều kiện | Tháng Bảy 20, 2017

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Qua kiểm tra trực tiếp 243 hồ sơ bổ nhiệm tại tỉnh Bến Tre, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện 54 trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn về lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm, quản lý hồ sơ công chức… trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Bến Tre trong giai đoạn từ đầu năm 2014 đến hết năm 2016.

Trong kết luận, Thanh tra Bộ Nội vụ tập trung làm rõ việc thực hiện các quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo tại tỉnh Bến Tre.

Theo đó, qua kiểm tra trực tiếp 243 hồ sơ bổ nhiệm (thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh 60 hồ sơ và thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 183 hồ sơ) cho thấy việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cơ bản thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra, Thanh tra Bộ Nội vụ phạt hiện nhiều tồn tại hạn chế trong các quy trình trên. Cụ thể, có 54 trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn về lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học.

Một số trường hợp được bổ nhiệm lại còn chậm so với quy định. Đặc biệt, tỉnh Bến Trên còn bổ nhiệm 1 Phó Giám đốc Sở Y tế khi chưa thực hiện các quy trình xét chuyển thành công chức.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Nội vụ còn chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Cụ thể, kết quả các bài thi không thể hiện 2 giám khảo chấm thi độc lập; Có bài thi chấm không sát với đáp án, thang điểm; 1 bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (hình thức thi trắc nghiệm) được thành viên chấm 52,5 điểm, thực tế 47,5 điểm.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre thu hồi Quyết định tuyển dụng đối với trường hợp có bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành không đạt trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị tỉnh Bến Tre rà soát lại điều kiện chức danh đối với công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, kịp thời phát hiện các trường hợp còn chưa đáp ứng để có kế hoạch cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng, quy định thời gian bắt buộc để công chức hoàn thiện các điều kiện còn thiếu; không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh Bến Tre thực hiện quy trình xét chuyển từ viên chức thành công chức đối với trường hợp Phó Giám đốc Sở Y tế theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV.

Qua kiểm tra, Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại như đã nêu trên để có biện pháp xử lý phù hợp.

Kết luận nêu rõ, UBND tỉnh Bến Tre đã xác định rõ chỉ tiêu đến năm 2021 tinh giản tối thiếu 10% so với tổng biên chế được giao. Kết quả năm 2015, 2016, tỉnh này đã tinh giản biên chế được 22 công chức.

Quang Phong

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Qua kiểm tra trực tiếp 243 hồ sơ bổ nhiệm tại tỉnh Bến Tre, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện 54 trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn về lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm, quản lý hồ sơ công chức… trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Bến Tre trong giai đoạn từ đầu năm 2014 đến hết năm 2016.

Trong kết luận, Thanh tra Bộ Nội vụ tập trung làm rõ việc thực hiện các quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo tại tỉnh Bến Tre.

Theo đó, qua kiểm tra trực tiếp 243 hồ sơ bổ nhiệm (thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh 60 hồ sơ và thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 183 hồ sơ) cho thấy việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cơ bản thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra, Thanh tra Bộ Nội vụ phạt hiện nhiều tồn tại hạn chế trong các quy trình trên. Cụ thể, có 54 trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn về lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học.

Một số trường hợp được bổ nhiệm lại còn chậm so với quy định. Đặc biệt, tỉnh Bến Trên còn bổ nhiệm 1 Phó Giám đốc Sở Y tế khi chưa thực hiện các quy trình xét chuyển thành công chức.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Nội vụ còn chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Cụ thể, kết quả các bài thi không thể hiện 2 giám khảo chấm thi độc lập; Có bài thi chấm không sát với đáp án, thang điểm; 1 bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (hình thức thi trắc nghiệm) được thành viên chấm 52,5 điểm, thực tế 47,5 điểm.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre thu hồi Quyết định tuyển dụng đối với trường hợp có bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành không đạt trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị tỉnh Bến Tre rà soát lại điều kiện chức danh đối với công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, kịp thời phát hiện các trường hợp còn chưa đáp ứng để có kế hoạch cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng, quy định thời gian bắt buộc để công chức hoàn thiện các điều kiện còn thiếu; không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh Bến Tre thực hiện quy trình xét chuyển từ viên chức thành công chức đối với trường hợp Phó Giám đốc Sở Y tế theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV.

Qua kiểm tra, Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại như đã nêu trên để có biện pháp xử lý phù hợp.

Kết luận nêu rõ, UBND tỉnh Bến Tre đã xác định rõ chỉ tiêu đến năm 2021 tinh giản tối thiếu 10% so với tổng biên chế được giao. Kết quả năm 2015, 2016, tỉnh này đã tinh giản biên chế được 22 công chức.

Quang Phong

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên
Tags: ,