Bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng tự nhiên để trồng rừng | Tháng Mười 15, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 12268/UBND-NN về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng (BVR), ngăn chặn tình trạng phá rừng tự nhiên để trồng rừng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị, chủ rừng trên địa bàn triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, BVR, phát triển rừng, sử dụng rừng trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, nhất là bảo vệ ổn định, bền vững diện tích rừng tự nhiên hiện có.

Chi cục Kiểm lâm phối hợp với lực lượng công an, quân sự, biên phòng, quản lý thị trường tăng cường công tác nắm bắt thông tin, xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra tình hình công tác quản lý, BVR tự nhiên ở các khu vực trọng điểm về an ninh rừng; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về khai thác rừng, xâm lấn rừng, phá rừng tự nhiên trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

Tạm dừng việc triển khai mới các dự án cải tạo rừng tự nhiên để trồng rừng;  trước mắt, ưu tiên áp dụng các biện pháp khoanh nuôi, phục hồi rừng nhằm bảo đảm duy trì, phát triển ổn định diện tích rừng tự nhiên hiện có…

UBND cấp huyện, thị xã, thành phố quán triệt, xác định rõ việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm của hệ thống chính trị; trong đó nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của UBND cấp huyện, cấp xã để thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của trung ương, của tỉnh liên quan tới công tác BVR tự nhiên trên địa bàn tỉnh.

Hạt kiểm lâm huyện, UBND các xã, phường, thị trấn, các chủ rừng Nhà nước có rừng tự nhiên phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân đội, biên phòng và các lực lượng thực thi pháp luật khác duy trì thường xuyên việc tổ chức  tuần tra, kiểm tra rừng nhằm phát hiện sớm vi phạm, xử lý ngay tại gốc không để thành tụ điểm, điểm nóng…

.Lê Nhân
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 12268/UBND-NN về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng (BVR), ngăn chặn tình trạng phá rừng tự nhiên để trồng rừng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị, chủ rừng trên địa bàn triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, BVR, phát triển rừng, sử dụng rừng trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, nhất là bảo vệ ổn định, bền vững diện tích rừng tự nhiên hiện có.

Chi cục Kiểm lâm phối hợp với lực lượng công an, quân sự, biên phòng, quản lý thị trường tăng cường công tác nắm bắt thông tin, xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra tình hình công tác quản lý, BVR tự nhiên ở các khu vực trọng điểm về an ninh rừng; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về khai thác rừng, xâm lấn rừng, phá rừng tự nhiên trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

Tạm dừng việc triển khai mới các dự án cải tạo rừng tự nhiên để trồng rừng;  trước mắt, ưu tiên áp dụng các biện pháp khoanh nuôi, phục hồi rừng nhằm bảo đảm duy trì, phát triển ổn định diện tích rừng tự nhiên hiện có…

UBND cấp huyện, thị xã, thành phố quán triệt, xác định rõ việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm của hệ thống chính trị; trong đó nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của UBND cấp huyện, cấp xã để thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của trung ương, của tỉnh liên quan tới công tác BVR tự nhiên trên địa bàn tỉnh.

Hạt kiểm lâm huyện, UBND các xã, phường, thị trấn, các chủ rừng Nhà nước có rừng tự nhiên phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân đội, biên phòng và các lực lượng thực thi pháp luật khác duy trì thường xuyên việc tổ chức  tuần tra, kiểm tra rừng nhằm phát hiện sớm vi phạm, xử lý ngay tại gốc không để thành tụ điểm, điểm nóng…

.Lê Nhân
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên
Tags: ,