Bảo hiểm y tế toàn dân – chung tay vì sức khỏe cộng đồng | Tháng Sáu 30, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Đây là chủ đề truyền thông của Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam 1-7 năm nay nhằm hướng đến việc nâng cao nhận thức và hành động thiết thực của cộng đồng, chung tay thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân cũng chính là vì sức khỏe của cộng đồng.

Tại Thanh Hóa, xác định tầm quan trọng của việc tham gia BHYT trong công tác khám, chữa bệnh (KCB), nâng cao sức khỏe cho nhân dân  và thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách BHYT. Công tác triển khai phối hợp giữa các cơ quan chức năng, ban, ngành của tỉnh trong việc tạo điều kiện để người dân tham gia BHYT được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ và có hiệu quả. BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển đối tượng tham gia BHYT, xây dựng được một mạng lưới đại lý thu rộng khắp tại  các xã, phường, thị trấn và bưu điện các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện tốt trong công tác tuyên truyền, vận động, thu nộp và phát hành BHYT, làm cầu nối giữa cơ quan BHXH với người dân một cách hữu hiệu; tham gia giải quyết các vướng mắc của đơn vị, đối tượng tham gia BHYT; tư vấn, giải đáp các thắc mắc của đối tượng tham gia BHYT nảy sinh từ thực tiễn trong quá trình thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; thực hiện tốt công tác cấp thẻ BHYT, bảo đảm 100% đối tượng tham gia được cấp thẻ theo quy định… Qua đó, tạo điều kiện tốt nhất để mọi người dân được tham gia BHYT, đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Từ đó đã có nhiều trường hợp tự nguyện tham gia BHYT và được bảo đảm đầy đủ quyền lợi. Đến hết tháng 5-2017, toàn tỉnh có hơn 2,8 triệu người tham gia BHYT, chiếm khoảng 80% dân số.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân còn gặp không ít khó khăn, vẫn còn không ít người dân chưa nhận thức đúng đắn về chính sách BHYT; một số đơn vị, tổ chức, đặc biệt là doanh nghiệp chưa nghiêm túc thực hiện chính sách BHYT cho người lao động; nhóm đối tượng tự đóng BHYT phần lớn là người có bệnh mãn tính, người có nguy cơ mắc bệnh cao; một số chính quyền cấp xã chưa quan tâm đúng mức trong  thực hiện công tác này; thủ tục KCB ở một số cơ sở KCB còn rườm rà, ảnh hưởng đến tâm lý các đối tượng tham gia BHYT.

Ông Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, chia sẻ: BHYT toàn dân là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân đạo được Đảng và Nhà nước  hết sức coi trọng. Thực tế, BHYT là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không nhằm mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện, người dân có trách nhiệm và quyền lợi tham gia. Theo quy định của Luật hiện hành, người tham gia BHYT sẽ được lựa chọn một cơ sở y tế thuận lợi để đăng ký KCB ban đầu và được đổi nơi đăng ký nếu muốn; người có thẻ BHYT khi KCB đúng nơi đăng ký thì sẽ được thanh toán từ 80 – 100% chi phí tùy từng đối tượng;  khi KCB không đúng nơi đăng ký ghi trên thẻ hoặc không theo tuyến chuyên môn kỹ thuật (trừ trường hợp cấp cứu) mà có trình thẻ BHYT sẽ được thanh toán từ 40 – 60% khi điều trị nội trú; được hỗ trợ chi phí khi KCB tại cơ sở không ký hợp đồng KCB BHYT; được hưởng 50% chi phí điều trị ung thư, chống thải ghép phải sử dụng thuốc ngoài danh mục quy định của Bộ Y tế nhưng được phép lưu hành tại Việt Nam và theo chỉ định của cơ sở KCB; một số đối tượng còn được hỗ trợ chi phí vận chuyển.

Theo tính toán, bình quân một người bệnh điều trị nội trú tại trạm y tế xã thì có sự tham gia đóng BHYT của 2 người/năm; điều trị tại bệnh viện tuyến huyện phải có sự tham gia của 4 đến 6 người/năm; điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh thì có sự tham gia của 8 đến 10 người/năm và điều trị tại bệnh viện tuyến Trung ương thì phải có khoảng 15 người đóng BHYT/năm. Nói điều này để thấy rằng, tham gia đóng BHYT khi lành là để dành khi ốm, cũng là để cùng chia sẻ rủi ro với cộng đồng và tiến tới “BHYT toàn dân – chung tay vì sức khỏe cộng đồng” là cần thiết. Để thực hiện mục tiêu này, thời gian tới rất cần sự chung tay, nỗ lực của mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và cả cộng đồng. Trước hết, mỗi người dân cần phải nhận thức rõ trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHYT, về tính chia sẻ cộng đồng của chính sách BHYT; UBND các huyện, thành phố cần xác định tỷ lệ bao phủ BHYT  như là một chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương để xác định chỉ tiêu cụ thể từng năm, tổ chức thực hiện để đạt tỷ lệ trên 80% dân số tham gia BHYT vào năm 2020. Đối với các địa phuơng đã đạt và vượt chỉ tiêu này thì tiếp tục duy trì và mở rộng tỷ lệ bao phủ tùy thuộc vào điều kiện thực tế của địa phương; đối với những địa phương chưa đạt tỷ lệ được giao cần tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nhằm tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia BHYT; đồng thời chỉ đạo quyết liệt trong công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp để giảm tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHYT…; ngành y tế cần triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu KCB của người dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình thanh toán chi phí KCB BHYT; nâng cao tinh thần, thái độ, đạo đức nghề nghiệp để bảo đảm chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh có thẻ BHYT; quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí KCB bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa các cơ sở y tế và cơ quan BHXH; đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức nhằm chuyển biến trong nhận thức đối với các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của chính sách BHYT… Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc có liên quan tới chế độ BHXH, BHYT đối với người lao động, xử lý nghiêm những đơn vị có sai phạm pháp luật về sử dụng lao động và chế độ BHXH, BHYT theo quy định.

.Bài và ảnh: Tô Hà
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Đây là chủ đề truyền thông của Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam 1-7 năm nay nhằm hướng đến việc nâng cao nhận thức và hành động thiết thực của cộng đồng, chung tay thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân cũng chính là vì sức khỏe của cộng đồng.

Tại Thanh Hóa, xác định tầm quan trọng của việc tham gia BHYT trong công tác khám, chữa bệnh (KCB), nâng cao sức khỏe cho nhân dân  và thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách BHYT. Công tác triển khai phối hợp giữa các cơ quan chức năng, ban, ngành của tỉnh trong việc tạo điều kiện để người dân tham gia BHYT được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ và có hiệu quả. BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển đối tượng tham gia BHYT, xây dựng được một mạng lưới đại lý thu rộng khắp tại  các xã, phường, thị trấn và bưu điện các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện tốt trong công tác tuyên truyền, vận động, thu nộp và phát hành BHYT, làm cầu nối giữa cơ quan BHXH với người dân một cách hữu hiệu; tham gia giải quyết các vướng mắc của đơn vị, đối tượng tham gia BHYT; tư vấn, giải đáp các thắc mắc của đối tượng tham gia BHYT nảy sinh từ thực tiễn trong quá trình thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; thực hiện tốt công tác cấp thẻ BHYT, bảo đảm 100% đối tượng tham gia được cấp thẻ theo quy định… Qua đó, tạo điều kiện tốt nhất để mọi người dân được tham gia BHYT, đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Từ đó đã có nhiều trường hợp tự nguyện tham gia BHYT và được bảo đảm đầy đủ quyền lợi. Đến hết tháng 5-2017, toàn tỉnh có hơn 2,8 triệu người tham gia BHYT, chiếm khoảng 80% dân số.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân còn gặp không ít khó khăn, vẫn còn không ít người dân chưa nhận thức đúng đắn về chính sách BHYT; một số đơn vị, tổ chức, đặc biệt là doanh nghiệp chưa nghiêm túc thực hiện chính sách BHYT cho người lao động; nhóm đối tượng tự đóng BHYT phần lớn là người có bệnh mãn tính, người có nguy cơ mắc bệnh cao; một số chính quyền cấp xã chưa quan tâm đúng mức trong  thực hiện công tác này; thủ tục KCB ở một số cơ sở KCB còn rườm rà, ảnh hưởng đến tâm lý các đối tượng tham gia BHYT.

Ông Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, chia sẻ: BHYT toàn dân là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân đạo được Đảng và Nhà nước  hết sức coi trọng. Thực tế, BHYT là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không nhằm mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện, người dân có trách nhiệm và quyền lợi tham gia. Theo quy định của Luật hiện hành, người tham gia BHYT sẽ được lựa chọn một cơ sở y tế thuận lợi để đăng ký KCB ban đầu và được đổi nơi đăng ký nếu muốn; người có thẻ BHYT khi KCB đúng nơi đăng ký thì sẽ được thanh toán từ 80 – 100% chi phí tùy từng đối tượng;  khi KCB không đúng nơi đăng ký ghi trên thẻ hoặc không theo tuyến chuyên môn kỹ thuật (trừ trường hợp cấp cứu) mà có trình thẻ BHYT sẽ được thanh toán từ 40 – 60% khi điều trị nội trú; được hỗ trợ chi phí khi KCB tại cơ sở không ký hợp đồng KCB BHYT; được hưởng 50% chi phí điều trị ung thư, chống thải ghép phải sử dụng thuốc ngoài danh mục quy định của Bộ Y tế nhưng được phép lưu hành tại Việt Nam và theo chỉ định của cơ sở KCB; một số đối tượng còn được hỗ trợ chi phí vận chuyển.

Theo tính toán, bình quân một người bệnh điều trị nội trú tại trạm y tế xã thì có sự tham gia đóng BHYT của 2 người/năm; điều trị tại bệnh viện tuyến huyện phải có sự tham gia của 4 đến 6 người/năm; điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh thì có sự tham gia của 8 đến 10 người/năm và điều trị tại bệnh viện tuyến Trung ương thì phải có khoảng 15 người đóng BHYT/năm. Nói điều này để thấy rằng, tham gia đóng BHYT khi lành là để dành khi ốm, cũng là để cùng chia sẻ rủi ro với cộng đồng và tiến tới “BHYT toàn dân – chung tay vì sức khỏe cộng đồng” là cần thiết. Để thực hiện mục tiêu này, thời gian tới rất cần sự chung tay, nỗ lực của mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và cả cộng đồng. Trước hết, mỗi người dân cần phải nhận thức rõ trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHYT, về tính chia sẻ cộng đồng của chính sách BHYT; UBND các huyện, thành phố cần xác định tỷ lệ bao phủ BHYT  như là một chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương để xác định chỉ tiêu cụ thể từng năm, tổ chức thực hiện để đạt tỷ lệ trên 80% dân số tham gia BHYT vào năm 2020. Đối với các địa phuơng đã đạt và vượt chỉ tiêu này thì tiếp tục duy trì và mở rộng tỷ lệ bao phủ tùy thuộc vào điều kiện thực tế của địa phương; đối với những địa phương chưa đạt tỷ lệ được giao cần tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nhằm tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia BHYT; đồng thời chỉ đạo quyết liệt trong công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp để giảm tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHYT…; ngành y tế cần triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu KCB của người dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình thanh toán chi phí KCB BHYT; nâng cao tinh thần, thái độ, đạo đức nghề nghiệp để bảo đảm chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh có thẻ BHYT; quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí KCB bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa các cơ sở y tế và cơ quan BHXH; đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức nhằm chuyển biến trong nhận thức đối với các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của chính sách BHYT… Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc có liên quan tới chế độ BHXH, BHYT đối với người lao động, xử lý nghiêm những đơn vị có sai phạm pháp luật về sử dụng lao động và chế độ BHXH, BHYT theo quy định.

.Bài và ảnh: Tô Hà
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên