Báo cáo nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch chung và mở rộng thị xã Bỉm Sơn đến năm 2030. | Tháng Mười 23, 2017

(Chính trị) - Sáng 23/10/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đã nghe báo cáo nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch chung và mở rộng thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.

Điều chỉnh quy hoạch, mở rộng, nâng cấp thị xã Bỉm Sơn lên thành phố là yêu cầu cấp bách, đáp ứng cho nhu cầu phát triển trước mắt và lâu dài của khu vực phía Bắc Thanh Hóa, theo định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XVIII Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Báo cáo nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch chung và mở rộng thị xã Bỉm Sơn đến năm 2030.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Hiện nay thị xã Bỉm Sơn có diện tích 63,9 km2, với 6 đơn vị hành chính cấp phường, xã. Thị xã Bỉm Sơn có khoảng 57.632 người (năm 2016), đây là đơn vị được công nhận là đô thị loại III tại Quyết định số 601/QĐ-BXD ngày 29/5/2015. Để đưa thị xã Bỉm Sơn trở Thành thành phố trực thuộc tỉnh thì việc điều chỉnh quy hoạch chung và mở rộng thị xã Bỉm Sơn đến năm 2030 là rất cần thiết. Trong đó, các chỉ tiêu cơ bản như quy mô dân số phải từ 150.000 người trở lên; diện tích tự nhiên phải đạt 150 km2 trở lên; các đơn vị hành chính phải có từ 10 đơn vị trở lên. Ngoài ra còn cần phải đạt chuẩn các chỉ tiêu khác về kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng…

Tại Hội nghị, đơn vị tư vấn đã đề xuất 3 phương án điều chỉnh quy hoạch, gồm: Phương án 1: TP. Bỉm Sơn sẽ bao gồm thị xã Bỉm Sơn và toàn bộ huyện Hà Trung; Phương án 2: TP. Bỉm Sơn sẽ bao gồm thị xã Bỉm Sơn và 1 phần huyện Hà Trung, 1 phần huyện Thạch Thành, Nga Sơn; Phương án 3: TP. Bỉm Sơn sẽ bao gồm thị xã Bỉm Sơn và 2 xã của huyện Hà Trung.

Sau khi nghe báo cáo các phương án điều chỉnh quy hoạch và ý kiến các ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, việc lập quy hoạch đưa Bỉm Sơn trở thành thành phố động lực là nhiệm vụ quan trọng của tỉnh; mang lại lợi ích, động lực thiết thực cho khu vực phía Bắc Thanh Hóa. Đồng chí cũng đánh giá cao nỗ lực của đơn vị tư vấn, thiết kế và các sở, ngành liên quan đã xây dựng chu đáo các phương án lựa chọn cho quy hoạch chung và mở rộng thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.

Đồng chí yêu cầu việc quy hoạch để đưa thị xã Bỉm Sơn trở thành thành phố trong thời gian tới, nhất thiết phải đáp ứng được các tiêu chí cơ bản về kinh tế – xã hội, cơ sở hạ tầng và đời sống nhân dân… Ngoài ra, việc quy hoạch phải đánh giá được tiềm năng, lợi thế cũng như những tác động của các vùng phụ cận khi được đưa vào phương án sát nhập với Bỉm Sơn. Trên cơ sở đó để BTV Tỉnh ủy có sự cân nhắc lựa chọn và tổ chức tuyên truyền cho người dân cũng như chính quyền địa phương hiểu và đồng thuận.

Về các phương án lựa chọn và lộ trình sát nhập, việc quy hoạch phải dự kiến được lợi ích trước mắt và lâu dài cả về điều kiện kinh tế – xã hội cũng như lợi ích về nguồn nhân lực cho TP. Bỉm Sơn sau này và các địa phương phụ cận còn lại. Đồng chí giao Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế hoàn chỉnh lại quy hoạch trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị và thông báo kết luận Hội nghị, trong đó phải phân tích kỹ về cả 3 phương án; báo cáo UBND tỉnh xem xét trong thời gian tới để trình BTV Tỉnh ủy được biết, ra quyết định lựa chọn.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Chính trị) - Sáng 23/10/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đã nghe báo cáo nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch chung và mở rộng thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.

Điều chỉnh quy hoạch, mở rộng, nâng cấp thị xã Bỉm Sơn lên thành phố là yêu cầu cấp bách, đáp ứng cho nhu cầu phát triển trước mắt và lâu dài của khu vực phía Bắc Thanh Hóa, theo định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XVIII Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Báo cáo nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch chung và mở rộng thị xã Bỉm Sơn đến năm 2030.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Hiện nay thị xã Bỉm Sơn có diện tích 63,9 km2, với 6 đơn vị hành chính cấp phường, xã. Thị xã Bỉm Sơn có khoảng 57.632 người (năm 2016), đây là đơn vị được công nhận là đô thị loại III tại Quyết định số 601/QĐ-BXD ngày 29/5/2015. Để đưa thị xã Bỉm Sơn trở Thành thành phố trực thuộc tỉnh thì việc điều chỉnh quy hoạch chung và mở rộng thị xã Bỉm Sơn đến năm 2030 là rất cần thiết. Trong đó, các chỉ tiêu cơ bản như quy mô dân số phải từ 150.000 người trở lên; diện tích tự nhiên phải đạt 150 km2 trở lên; các đơn vị hành chính phải có từ 10 đơn vị trở lên. Ngoài ra còn cần phải đạt chuẩn các chỉ tiêu khác về kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng…

Tại Hội nghị, đơn vị tư vấn đã đề xuất 3 phương án điều chỉnh quy hoạch, gồm: Phương án 1: TP. Bỉm Sơn sẽ bao gồm thị xã Bỉm Sơn và toàn bộ huyện Hà Trung; Phương án 2: TP. Bỉm Sơn sẽ bao gồm thị xã Bỉm Sơn và 1 phần huyện Hà Trung, 1 phần huyện Thạch Thành, Nga Sơn; Phương án 3: TP. Bỉm Sơn sẽ bao gồm thị xã Bỉm Sơn và 2 xã của huyện Hà Trung.

Sau khi nghe báo cáo các phương án điều chỉnh quy hoạch và ý kiến các ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, việc lập quy hoạch đưa Bỉm Sơn trở thành thành phố động lực là nhiệm vụ quan trọng của tỉnh; mang lại lợi ích, động lực thiết thực cho khu vực phía Bắc Thanh Hóa. Đồng chí cũng đánh giá cao nỗ lực của đơn vị tư vấn, thiết kế và các sở, ngành liên quan đã xây dựng chu đáo các phương án lựa chọn cho quy hoạch chung và mở rộng thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.

Đồng chí yêu cầu việc quy hoạch để đưa thị xã Bỉm Sơn trở thành thành phố trong thời gian tới, nhất thiết phải đáp ứng được các tiêu chí cơ bản về kinh tế – xã hội, cơ sở hạ tầng và đời sống nhân dân… Ngoài ra, việc quy hoạch phải đánh giá được tiềm năng, lợi thế cũng như những tác động của các vùng phụ cận khi được đưa vào phương án sát nhập với Bỉm Sơn. Trên cơ sở đó để BTV Tỉnh ủy có sự cân nhắc lựa chọn và tổ chức tuyên truyền cho người dân cũng như chính quyền địa phương hiểu và đồng thuận.

Về các phương án lựa chọn và lộ trình sát nhập, việc quy hoạch phải dự kiến được lợi ích trước mắt và lâu dài cả về điều kiện kinh tế – xã hội cũng như lợi ích về nguồn nhân lực cho TP. Bỉm Sơn sau này và các địa phương phụ cận còn lại. Đồng chí giao Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế hoàn chỉnh lại quy hoạch trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị và thông báo kết luận Hội nghị, trong đó phải phân tích kỹ về cả 3 phương án; báo cáo UBND tỉnh xem xét trong thời gian tới để trình BTV Tỉnh ủy được biết, ra quyết định lựa chọn.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên