Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về vệ sinh an toàn thực phẩm qua đường dây nóng trên địa bàn tỉnh | Tháng Mười 23, 2017

(Sự kiện) - (THO) - UBND tỉnh vừa có quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về vệ sinh an toàn thực phẩm qua đường dây nóng trên địa bàn tỉnh.

Quy chế quy định việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về những dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý an toàn thực phẩm; sản xuất, kinh doanh, bảo quản, chế biến, nhập khẩu, vận chuyển và tiêu dùng thực phẩm thông qua đường dây nóng của Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm (sau đây viết tắt là Văn phòng điều phối). Đầu mối đường dây nóng cấp tỉnh đặt tại Văn phòng điều phối tỉnh, được thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh. Số điện thoại đường dây nóng: 0237.3961818. Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: vpdpattp@thanhhoa.gov.vn. Đầu mối đường dây nóng cấp huyện đặt tại văn phòng điều phối huyện, thị xã, thành phố. Đường dây nóng bảo đảm hoạt động thông suốt, liên tục 24/24 giờ trong ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ. Quy chế cũng quy định rõ ràng, cụ thể về quy trình tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị; trách nhiệm của các ngành, đơn vị liên quan; chế độ thông tin báo cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm…   
.Tô Hà
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - UBND tỉnh vừa có quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về vệ sinh an toàn thực phẩm qua đường dây nóng trên địa bàn tỉnh.

Quy chế quy định việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về những dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý an toàn thực phẩm; sản xuất, kinh doanh, bảo quản, chế biến, nhập khẩu, vận chuyển và tiêu dùng thực phẩm thông qua đường dây nóng của Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm (sau đây viết tắt là Văn phòng điều phối). Đầu mối đường dây nóng cấp tỉnh đặt tại Văn phòng điều phối tỉnh, được thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh. Số điện thoại đường dây nóng: 0237.3961818. Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: vpdpattp@thanhhoa.gov.vn. Đầu mối đường dây nóng cấp huyện đặt tại văn phòng điều phối huyện, thị xã, thành phố. Đường dây nóng bảo đảm hoạt động thông suốt, liên tục 24/24 giờ trong ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ. Quy chế cũng quy định rõ ràng, cụ thể về quy trình tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị; trách nhiệm của các ngành, đơn vị liên quan; chế độ thông tin báo cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm…   
.Tô Hà
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên