9 tháng, quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế âm 894,98 tỷ đồng | Tháng Mười 21, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Theo số liệu của BHXH tỉnh, 9 tháng năm 2017, số lượt bệnh nhân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) tại các cơ sở y tế toàn tỉnh là 2.747.328 lượt người, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng chi phí KCB BHYT các cơ sở y tế đề nghị thanh toán là 2.385,2 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2016;  quỹ BHYT được sử dụng là 1.621,5 tỷ đồng, chi cho bệnh nhân KCB trong tỉnh là 2.145,7 tỷ đồng, chi KCB bệnh nhân chuyển đi tỉnh ngoài là 370,78 tỷ đồng, ước cân đối quỹ 9 tháng năm 2017 âm 894,98 tỷ đồng (bằng 55% quỹ BHYT được sử dụng của tỉnh).

Theo đại diện BHXH tỉnh, ngoài nguyên nhân khách quan do từ ngày 22-12-2016, các bệnh viện công lập và phòng khám công lập được tính thêm mức giá bao gồm cơ cấu tiền lương (khoảng 17%) dẫn đến chi phí đề nghị thanh toán BHYT 9 tháng năm 2017 tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2016 thì nhiều bệnh viện thu dung người bệnh vào điều trị nội trú khi tình trạng bệnh lý chưa đến mức phải nằm viện; không sàng lọc, kiểm tra tư vấn cho bệnh nhân đến KCB theo chế độ BHYT; kéo dài ngày điều trị nội trú khi tình trạng bệnh lý chưa đến mức cần thiết; nhiều cơ sở y tế chỉ định thực hiện các dịch vụ xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cao hơn rất nhiều lần so với bình quân chung của cả nước (cụ thể, chi phí xét nghiệm bình quân chung của cả nước là 11,7%, của Thanh Hóa 13,8%, đặc biệt có một số bệnh viện đã chỉ định rất cao như: Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) thị xã Bỉm Sơn 32,4%, BVĐK Lang Chánh 20%, BVĐK Quan Hóa 22%, BVĐK Mường Lát 22,5%, BVĐK Cẩm Thủy 20,5%; chi phí chẩn đoán hình ảnh của cả nước 7,4%, của Thanh Hóa 10,7% trong đó các cơ sở KCB BHYT đã chỉ định cao…

.Tô Hà
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Theo số liệu của BHXH tỉnh, 9 tháng năm 2017, số lượt bệnh nhân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) tại các cơ sở y tế toàn tỉnh là 2.747.328 lượt người, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng chi phí KCB BHYT các cơ sở y tế đề nghị thanh toán là 2.385,2 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2016;  quỹ BHYT được sử dụng là 1.621,5 tỷ đồng, chi cho bệnh nhân KCB trong tỉnh là 2.145,7 tỷ đồng, chi KCB bệnh nhân chuyển đi tỉnh ngoài là 370,78 tỷ đồng, ước cân đối quỹ 9 tháng năm 2017 âm 894,98 tỷ đồng (bằng 55% quỹ BHYT được sử dụng của tỉnh).

Theo đại diện BHXH tỉnh, ngoài nguyên nhân khách quan do từ ngày 22-12-2016, các bệnh viện công lập và phòng khám công lập được tính thêm mức giá bao gồm cơ cấu tiền lương (khoảng 17%) dẫn đến chi phí đề nghị thanh toán BHYT 9 tháng năm 2017 tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2016 thì nhiều bệnh viện thu dung người bệnh vào điều trị nội trú khi tình trạng bệnh lý chưa đến mức phải nằm viện; không sàng lọc, kiểm tra tư vấn cho bệnh nhân đến KCB theo chế độ BHYT; kéo dài ngày điều trị nội trú khi tình trạng bệnh lý chưa đến mức cần thiết; nhiều cơ sở y tế chỉ định thực hiện các dịch vụ xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cao hơn rất nhiều lần so với bình quân chung của cả nước (cụ thể, chi phí xét nghiệm bình quân chung của cả nước là 11,7%, của Thanh Hóa 13,8%, đặc biệt có một số bệnh viện đã chỉ định rất cao như: Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) thị xã Bỉm Sơn 32,4%, BVĐK Lang Chánh 20%, BVĐK Quan Hóa 22%, BVĐK Mường Lát 22,5%, BVĐK Cẩm Thủy 20,5%; chi phí chẩn đoán hình ảnh của cả nước 7,4%, của Thanh Hóa 10,7% trong đó các cơ sở KCB BHYT đã chỉ định cao…

.Tô Hà
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên