8.554 hộ nghèo và các gia đình chính sách được vay vốn ưu đãi | Tháng Bảy 4, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Đến đầu tháng 6-2017, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vĩnh Lộc có tổng dư nợ đạt gần 220 tỷ đồng, với 8.554 khách hàng còn dư nợ.

Trong đó, cho vay hộ nghèo hơn 56 tỷ đồng, với 1.598 khách hàng còn dư nợ; cho vay hộ cận nghèo gần 63 tỷ đồng, với 1.734 khách hàng còn dư nợ; cho vay hộ vừa mới thoát nghèo hơn 19 tỷ đồng với 528 khách hàng còn dư nợ; cho vay hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn hơn 26 tỷ đồng, với 909 khách hàng còn dư nợ; cho vay nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn hơn 30 tỷ đồng với 2.557 khách hàng…

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giúp người dân huyện Vĩnh Lộc phát triển sản xuất, góp phần thay đổi tư duy từ sản xuất tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm; đưa những cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

.Hoài Linh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Đến đầu tháng 6-2017, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vĩnh Lộc có tổng dư nợ đạt gần 220 tỷ đồng, với 8.554 khách hàng còn dư nợ.

Trong đó, cho vay hộ nghèo hơn 56 tỷ đồng, với 1.598 khách hàng còn dư nợ; cho vay hộ cận nghèo gần 63 tỷ đồng, với 1.734 khách hàng còn dư nợ; cho vay hộ vừa mới thoát nghèo hơn 19 tỷ đồng với 528 khách hàng còn dư nợ; cho vay hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn hơn 26 tỷ đồng, với 909 khách hàng còn dư nợ; cho vay nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn hơn 30 tỷ đồng với 2.557 khách hàng…

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giúp người dân huyện Vĩnh Lộc phát triển sản xuất, góp phần thay đổi tư duy từ sản xuất tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm; đưa những cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

.Hoài Linh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên
Tags: ,