7.550 người đi xuất khẩu lao động | Tháng Chín 23, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Năm 2017, tỉnh ta có kế hoạch đưa 10.000 người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ). Tính đến cuối tháng 9-2017, các địa phương trong tỉnh đã đưa được 7.550 người đi XKLĐ, đạt 75,5% kế hoạch năm, tăng 0,46% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường XKLĐ tập trung chủ yếu ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Ả-rập Xê-út, Đài Loan (Trung Quốc)...

Các huyện Yên Định, Đông Sơn, Hoằng Hóa, Triệu Sơn, Hậu Lộc, Thiệu Hóa, Quảng Xương là những địa phương đưa được nhiều lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Bên cạnh đó, một số huyện miền núi như: Cẩm Thủy, Như Xuân, Bá Thước, Mường Lát cũng đã triển khai có hiệu quả công tác XKLĐ. 

Để đạt kế hoạch XKLĐ trong năm đã đề ra, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về XKLĐ đến người dân. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ XKLĐ của Trung ương, của tỉnh để khuyến khích, thu hút người lao động, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp tham gia vào công tác XKLĐ.

. Trần Thanh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Năm 2017, tỉnh ta có kế hoạch đưa 10.000 người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ). Tính đến cuối tháng 9-2017, các địa phương trong tỉnh đã đưa được 7.550 người đi XKLĐ, đạt 75,5% kế hoạch năm, tăng 0,46% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường XKLĐ tập trung chủ yếu ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Ả-rập Xê-út, Đài Loan (Trung Quốc)...

Các huyện Yên Định, Đông Sơn, Hoằng Hóa, Triệu Sơn, Hậu Lộc, Thiệu Hóa, Quảng Xương là những địa phương đưa được nhiều lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Bên cạnh đó, một số huyện miền núi như: Cẩm Thủy, Như Xuân, Bá Thước, Mường Lát cũng đã triển khai có hiệu quả công tác XKLĐ. 

Để đạt kế hoạch XKLĐ trong năm đã đề ra, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về XKLĐ đến người dân. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ XKLĐ của Trung ương, của tỉnh để khuyến khích, thu hút người lao động, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp tham gia vào công tác XKLĐ.

. Trần Thanh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên