7.200 học sinh được hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ năm học 2017-2018 | Tháng Mười Một 18, 2017

(Sự kiện) - (THO) – UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 4342/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách học sinh tại các trường trung học phổ thông (THPT), trường trung học cơ sở và trung học phổ thông (THCS & THPT) được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18-7-2016 của Chính phủ năm học 2017-2017.

Đối tượng là học sinh đang học tại các trường THPT, trường THCS&THPT công lập của tỉnh Thanh Hóa là người dân tộc thiểu số; là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Theo đó, cụ thể mức hộ trợ như sau:  Hỗ trợ tiền ăn, mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng bằng 40% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh; Hỗ trợ tiền nhà ở, đối với học sinh phải tự túc chỗ ở do nhà trường không thể bố trí ở bán trú trong trường, mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/ học sinh; Hỗ trợ gạo, mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng 15kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng/năm/học sinh. Tổng số trường THPT, trường THCS&THPT được thụ hưởng trong đợt này là 55 trường với 7.200 học sinh, trong đó, học sinh được hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở là 6.511 học sinh; học sinh được hỗ trợ tiền ăn là 689 học sinh.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách chi tiết học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ để các nhà trường công khai kết quả và tổ chức thực hiện.

Sở Tài chính căn cứ quy định của chính sách và danh sách học sinh được phê duyệt, thẩm định trình cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí cho các đơn vị thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh theo quy định.

Hiệu trưởng các trường THPT, trường THCS&THPT tổ chức công khai danh sách học sinh được phê duyệt hưởng chính sách hỗ trợ; căn cứ dự toán kinh phí được giao, tổ chức thực hiện việc hi trả chế độ hỗ trợ cho học sinh; quản lý và quyết toán theo quy định tài chính hiện hành.

BĐT (Nguồn UBND tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) – UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 4342/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách học sinh tại các trường trung học phổ thông (THPT), trường trung học cơ sở và trung học phổ thông (THCS & THPT) được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18-7-2016 của Chính phủ năm học 2017-2017.

Đối tượng là học sinh đang học tại các trường THPT, trường THCS&THPT công lập của tỉnh Thanh Hóa là người dân tộc thiểu số; là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Theo đó, cụ thể mức hộ trợ như sau:  Hỗ trợ tiền ăn, mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng bằng 40% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh; Hỗ trợ tiền nhà ở, đối với học sinh phải tự túc chỗ ở do nhà trường không thể bố trí ở bán trú trong trường, mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/ học sinh; Hỗ trợ gạo, mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng 15kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng/năm/học sinh. Tổng số trường THPT, trường THCS&THPT được thụ hưởng trong đợt này là 55 trường với 7.200 học sinh, trong đó, học sinh được hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở là 6.511 học sinh; học sinh được hỗ trợ tiền ăn là 689 học sinh.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách chi tiết học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ để các nhà trường công khai kết quả và tổ chức thực hiện.

Sở Tài chính căn cứ quy định của chính sách và danh sách học sinh được phê duyệt, thẩm định trình cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí cho các đơn vị thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh theo quy định.

Hiệu trưởng các trường THPT, trường THCS&THPT tổ chức công khai danh sách học sinh được phê duyệt hưởng chính sách hỗ trợ; căn cứ dự toán kinh phí được giao, tổ chức thực hiện việc hi trả chế độ hỗ trợ cho học sinh; quản lý và quyết toán theo quy định tài chính hiện hành.

BĐT (Nguồn UBND tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên