6 tháng, bội chi 683 tỷ đồng quỹ khám, chữa bệnh BHYT | Tháng Bảy 18, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Theo số liệu của BHXH tỉnh, 6 tháng năm 2017, số lượt bệnh nhân khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) tại các cơ sở y tế toàn tỉnh là 1.774.548 lượt người, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước; quỹ BHYT đã sử dụng là 1.722 tỷ đồng/1.039 tỷ đồng quỹ KCB BHYT được sử dụng, cân đối quỹ 6 tháng năm 2017 âm 683 tỷ đồng.

Theo đại diện BHXH tỉnh, ngoài nguyên nhân khách quan do từ ngày 22-12-2016 các bệnh viện công lập và phòng khám công lập được tính thêm một phần mức giá bao gồm cơ cấu tiền lương thì nhiều cơ sở KCB BHYT lựa chọn thuốc và vật tư y tế giá cao trong điều trị; tăng đột biến số lượt người vào điều trị nội trú trong khi cơ cấu bệnh tật  không có biến động, không có thông báo dịch bệnh trên địa bàn; còn phổ biến tình trạng áp giá dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế, giá ngày giường sai; nhiều cơ sở y tế kéo dài thời gian điều trị nội trú bất thường; việc chỉ định các dịch vụ xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cao gấp nhiều lần so với bình quân của cả nước… Mặc dù các ngành chức năng đã tăng cường chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện việc khám phân loại bệnh tật, hạn chế chỉ định quá mức cần thiết các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm… nhưng việc khắc phục tình trạng bội chi, lãng phí, kém hiệu quả trong việc sử dụng quỹ KCB BHYT vẫn chưa thực sự chuyển biến tích cực.
.Tin và ảnh: Hà Bắc
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Theo số liệu của BHXH tỉnh, 6 tháng năm 2017, số lượt bệnh nhân khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) tại các cơ sở y tế toàn tỉnh là 1.774.548 lượt người, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước; quỹ BHYT đã sử dụng là 1.722 tỷ đồng/1.039 tỷ đồng quỹ KCB BHYT được sử dụng, cân đối quỹ 6 tháng năm 2017 âm 683 tỷ đồng.

Theo đại diện BHXH tỉnh, ngoài nguyên nhân khách quan do từ ngày 22-12-2016 các bệnh viện công lập và phòng khám công lập được tính thêm một phần mức giá bao gồm cơ cấu tiền lương thì nhiều cơ sở KCB BHYT lựa chọn thuốc và vật tư y tế giá cao trong điều trị; tăng đột biến số lượt người vào điều trị nội trú trong khi cơ cấu bệnh tật  không có biến động, không có thông báo dịch bệnh trên địa bàn; còn phổ biến tình trạng áp giá dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế, giá ngày giường sai; nhiều cơ sở y tế kéo dài thời gian điều trị nội trú bất thường; việc chỉ định các dịch vụ xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cao gấp nhiều lần so với bình quân của cả nước… Mặc dù các ngành chức năng đã tăng cường chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện việc khám phân loại bệnh tật, hạn chế chỉ định quá mức cần thiết các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm… nhưng việc khắc phục tình trạng bội chi, lãng phí, kém hiệu quả trong việc sử dụng quỹ KCB BHYT vẫn chưa thực sự chuyển biến tích cực.
.Tin và ảnh: Hà Bắc
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên