167 xã, phường không có tệ nạn ma túy | Tháng Mười Một 11, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Xác định công tác phòng, chống tệ nạn xã hội là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

Đến nay, toàn tỉnh có 167/637 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, mại dâm. Có được kết quả trên là do cấp ủy, chính quyền các cấp đã tích cực lồng ghép công tác vận động, tuyên truyền tác hại nghiêm trọng của ma túy với việc thực hiện các mô hình thí điểm về phòng, chống tệ nạn xã hội tại cộng đồng như: Mô hình “Đội công tác xã hội tình nguyện xã” (292 đội với gần 1.500 tình nguyện viên); mô hình thí điểm xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; mô hình trợ giúp người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời lồng ghép với công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Để duy trì và nhân rộng các mô hình xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội, thời gian tới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể trong thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội; tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống tệ nạn xã hội cho cán bộ chuyên trách cơ sở; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội tại tuyến cơ sở; lồng ghép công tác phòng, chống tệ nạn xã hội với các chương trình phát triển kinh tế – xã hội khác.

.Trần Hằng
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Xác định công tác phòng, chống tệ nạn xã hội là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

Đến nay, toàn tỉnh có 167/637 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, mại dâm. Có được kết quả trên là do cấp ủy, chính quyền các cấp đã tích cực lồng ghép công tác vận động, tuyên truyền tác hại nghiêm trọng của ma túy với việc thực hiện các mô hình thí điểm về phòng, chống tệ nạn xã hội tại cộng đồng như: Mô hình “Đội công tác xã hội tình nguyện xã” (292 đội với gần 1.500 tình nguyện viên); mô hình thí điểm xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; mô hình trợ giúp người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời lồng ghép với công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Để duy trì và nhân rộng các mô hình xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội, thời gian tới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể trong thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội; tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống tệ nạn xã hội cho cán bộ chuyên trách cơ sở; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội tại tuyến cơ sở; lồng ghép công tác phòng, chống tệ nạn xã hội với các chương trình phát triển kinh tế – xã hội khác.

.Trần Hằng
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên