11,75 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” | Tháng Mười Một 20, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã có thư kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” để có kế hoạch hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Theo số liệu của Ủy ban MTTQ tỉnh, đến giữa tháng 11 năm 2017, toàn tỉnh đã ủng hộ Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” được 11,75 tỷ đồng; phụng dưỡng 246 mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 180 nhà tình nghĩa và hàng ngàn suất quà trị giá hàng chục tỷ đồng. Trong đó, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ xây mới 95 nhà, trị giá 4,75 tỷ đồng; trích từ Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” của tỉnh, hỗ trợ làm mới 23 nhà và sửa chữa 1 nhà, trị giá 900 triệu đồng. MTTQ tỉnh hỗ trợ 480 triệu đồng xây mới 16 nhà… Các huyện, thị xã, thành phố và cấp tỉnh đã tổ chức hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu và các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; cấp tỉnh đã biểu dương 170 người có công tiêu biểu và các tập thể, cá nhân.
.Phan Nga
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã có thư kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” để có kế hoạch hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Theo số liệu của Ủy ban MTTQ tỉnh, đến giữa tháng 11 năm 2017, toàn tỉnh đã ủng hộ Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” được 11,75 tỷ đồng; phụng dưỡng 246 mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 180 nhà tình nghĩa và hàng ngàn suất quà trị giá hàng chục tỷ đồng. Trong đó, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ xây mới 95 nhà, trị giá 4,75 tỷ đồng; trích từ Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” của tỉnh, hỗ trợ làm mới 23 nhà và sửa chữa 1 nhà, trị giá 900 triệu đồng. MTTQ tỉnh hỗ trợ 480 triệu đồng xây mới 16 nhà… Các huyện, thị xã, thành phố và cấp tỉnh đã tổ chức hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu và các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; cấp tỉnh đã biểu dương 170 người có công tiêu biểu và các tập thể, cá nhân.
.Phan Nga
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên